slideshow

Leerproblemen zijn problemen met het verwerven van de schoolse vaardigheden: lezen, spellen, rekenen.
Soms wil het leren niet lukken en presteren kinderen onder de verwachtingen. Meestal wordt eerst extra schoolse hulp ingeschakeld b.v. door een taakleerkracht of via zorgverbreding. Ook de ouders hebben reeds veel inspanningen gedaan om hun kind te helpen.
Soms blijkt, na geruime tijd (b.v. 6 maanden), dat er onvoldoende vorderingen worden gemaakt ondanks die extra begeleiding. Dan wordt het leerprobleem als ernstig beschouwd en is verder onderzoek aangewezen. Het gaat nu immers om een hardnekkig probleem. Er is sprake van een leerstoornis, ook wel dyslexie (lezen), dysorthografie (spellen) of dyscalculie (rekenen) genoemd. Aangezien problemen met lezen en spellen in de praktijk vaak samen voorkomen, wordt de term dyslexie ook voor beide gebruikt. De kern is een automatiseringsprobleem: wat bij anderen vanzelf gaat, blijft bij het kind met een leerprobleem extra aandacht en controle vragen.
We spreken van "complexe leerproblemen" wanneer zij samengaan met andere problemen (b.v. op het vlak van motoriek, gedrag, taal...) of deel uitmaken van een bredere problematiek (b.v. autismespectrumstoornis (ASS), aandachtsstoornis met overbeweeglijkheid (ADHD)) en duidelijke beperkingen met zich meebrengen in het dagelijks leven.

Meer informatie over complexe leerproblemen

Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat onder meer ten gevolge van een (verkeers-) ongeval, een tumor, een ontsteking of een CVA (hersenbloeding, trombose, embolie).
De gevolgen ervan kunnen meervoudig en complex zijn. Er kunnen problemen ontstaan met de taal en de spraak, of met het bewegen. Het gehoor en het zicht kunnen beperkt zijn.
De werking van het geheugen kan verstoord zijn. Soms heeft de cliënt moeite met het beheersen van zijn emoties en de persoonlijkheid kan veranderen.

Meer informatie over niet aangeboren hersenletsel

De baby-, peuter- en kleuterleeftijd is een gevoelige periode voor de ontwikkeling van:

  • motoriek
  • spraak en taal
  • visueel en auditief waarnemen
  • intelligentie
  • sociale vaardigheden en emotioneel evenwicht
  • aandacht en concentratie

Bij sommige kinderen is het ook op (zeer) jonge leeftijd duidelijk dat de ontwikkeling op een of meerdere gebieden moeilijk of vertraagd verloopt.

Meer informatie over ontwikkelingsproblemen bij peuters en kleuters
Meer informatie over ontwikkelingsproblemen bij baby's en peuters

Bij het uitspreken van woorden en zinnen zijn ongeveer honderd spieren betrokken die beurtelings aanspannen en weer loslaten, afhankelijk van de klank die moet worden uitgesproken. Elke spier moet dus de juiste beweging maken met de juiste kracht, op het juiste moment. De hersenen sturen, coördineren en controleren al de bewegingen van onze spreekspieren. Zij zorgen er ook voor dat deze uitgevoerd worden met de juiste timing. Uit onderzoek blijkt dat een stotterende spreker duidelijk meer moeite heeft om deze bewegingen nauwkeurig op elkaar af te stemmen of te timen. Dit heeft tot gevolg dat hij klanken herherherhaalt of vvvvvverlengt. Soms blokkeert de spreker zodat hij niet verder kan spreken. Daarom spreken we bij stotteren van een neuro-musculaire timingstoornis.

Meer informatie over stotteren