slideshow

Ontwikkelingsproblemen bij peuters en kleuters


Hoe merk je dat er problemen zijn in de ontwikkeling?

motoriek:

 • niet durven meedoen met bewegingsspelletjes
 • veel overbodige bewegingen maken
 • onhandig zijn, vaak iets omstoten
 • weinig interesse hebben voor kleuren, tekenen en knippen
 • moeilijk aanleren van dagelijkse activiteiten zoals zelfstandig eten, zich aan- en uitkleden, tanden poetsen,...

spraak- en taal:

 • weinig spreekdrang tonen
 • slecht verstaanbaar zijn
 • taal onvoldoende gebruiken om te communiceren
 • weinig woorden kennen of gebruiken
 • moeite hebben om de juiste woorden te vinden
 • korte, onvolledige of vervormde zinnen maken
 • moeilijk opdrachten begrijpen

waarnemen: auditief:

 • weinig reageren op geluiden, op wat anderen zeggen of vragen
 • moeite hebben met het (blijven) luisteren naar verhaaltjes
 • liedjes, versjes, opdrachtjes moeilijk kunnen onthouden

waarnemen: visueel:

 • weinig reageren op visuele prikkels, weinig aandacht voor details
 • weinig interesse voor puzzelen of constructiemateriaal (bv. bouwen met blokken)

intelligentie:

 • weinig vergelijken en weinig verbanden leggen
 • moeite hebben met sorteren, logisch ordenen
 • moeite hebben met ruimtelijke begrippen, kleuren benoemen, tellen, taal.

sociale kennis, vaardigheden en emotioneel welbevinden:

 • moeilijk samenspelen met andere kinderen
 • bang zijn om naar school te gaan
 • teruggetrokken zijn
 • agressief of opstandig gedrag vertonen
 • moeite hebben met nieuwe situaties of onverwachte gebeurtenissen

aandacht en concentratie:

 • niet lang met hetzelfde materiaal kunnen spelen
 • overbeweeglijk zijn
 • opdrachtjes onvoldoende in stapjes uitvoeren
 • moeilijk iets zelfstandig kunnen uitvoeren

Wanneer zoek je best hulp?

Als je twijfels hebt omtrent het ontwikkelingsverloop van je kind dan kan je best advies inwinnen bij de huisarts, de leerkracht, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum voor ambulante revalidatie (CAR), een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS).
In ons centrum kan je terecht voor diagnostiek en behandeling. Wij werken met een vast gespecialiseerd team voor jonge kinderen.
Tijdig advies inwinnen is belangrijk. De baby-, peuter- en kleuterleeftijd is immers een gevoelige periode: de kinderen zijn dan erg ontvankelijk voor stimulatie. Door tijdig in te grijpen kan een ontwikkelingsachterstand gereduceerd worden en de weerslag in het dagelijks leven beperkt of vermeden worden.

Download de volledige folder over ontwikkelingsproblemen bij kleuters en peuters (pdf)